Kosten

kiwi

Dieetadvisering wordt door de ziektekostenverzekeraars voor 3 uur vergoed vanuit de basiszorg. De kosten worden echter wel verrekend met uw eigen risico, voor zover u dat nog niet heeft opgebruikt. In 2016 is het eigen risico voor 18 jaar en ouder € 385,=. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Daarnaast bieden veel verzekeraars mogelijkheden tot extra vergoeding van dieetadvisering vanuit aanvullende pakketten. Het is aan te raden hiervoor uw polis na te lezen.

Bij sommige chronische ziekten (diabetes mellitus, COPD en hart- en vaatziekten) wordt dieetadvisering door een groot aantal huisartspraktijken vergoed vanuit de zg. ketenzorg. Dat is een samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners, de zg. : multidisciplinaire ketenzorg. Dit kan per regio verschillen, afhankelijk van de contracten die huisartsen met verzekeraars hebben afgesloten.

Wanneer het gaat om een dieetadvies op medische indicatie heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist.

De di๋tist is in principe ook direct toegankelijk, d.w.z. zonder verwijsbrief, alleen worden de kosten dan niet door alle verzekeraars vergoed. Om de kosten in geval van directe toegankelijkheid bij de verzekeraar te kunnen declareren is de di๋tist verplicht een korte screening te doen. Dit houdt in dat er een aantal korte vragen gesteld worden die duidelijkheid geven of verwijzing van een arts wel/niet nodig is.

De kosten zijn afhankelijk van de duur van de gesprekken, de hulpvraag en de eventuele berekenings- en uitwerktijd van individuele adviezen.

Komt u gezien uw polis boven het te vergoeden bedrag, zijn de kosten voor eigen rekening. Na het consult ontvangt u hiervoor een nota.

De kosten worden per tijdseenheid van 15 minuten in rekening gebracht en zijn inclusief € 15,= administratiekosten.

Kosten overzicht

1e consult (45-60 min.) zonder uitwerking op papier€ 75
1e consult met uitwerking op papier (voorbeeld dagmenu)€ 90
Screening directe toegankelijkheid€ 15
Vervolgconsult per 10-15 minuten€ 15
Telefonisch consult per 10-15 minuten€ 15
(Eind)rapportage huisarts/specialist€ 15
Overleg verwijzende arts of medebehandelaar € 15
Berekening per dag voeding (*)€ 15
Per extra voorbeeld dagmenu€ 15

(*Het berekenen van een voeding kost meestal € 15,- tot € 60,-, afhankelijk van de te berekenen voeding en de hulpvraag.)

Bent u verhinderd, dan graag even bellen of mailen, bij voorkeur 24 uur van te voren. Voor een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Alle rechten voorbehouden 2016.
Website door J. Wittenberg Multimedia