Privacyverklaring

Vodifit gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Vodifit dan heeft de diŽtist gegevens van u nodig. Die verstrek u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diŽtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Vodifit heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde Ďbijzondereí en/of Ďgevoelige persoonsgegevensí van u Dat doet de diŽtist alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.

Hoe lang bewaren worden uw gegevens bewaard?

Vodifit bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beŽindiging van de dieetbehandeling, (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Vodifit zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Vodifit heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar (info@vodifit.nl). Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Vodifit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan telefonisch contact op met de diŽtist via 06-13869020) of via de email: info@vodifit.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Vodifit kunt u contact opnemen met de diŽtist via het algemene telefoonnummer of via info@vodifit.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Privacyverklaring | Voorwaarden | Alle rechten voorbehouden | Website door J. Wittenberg